Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Přípravný ročník

Informace o přípravné třídě na Základní škole Grafická.

Přípravná třída je určena pro: 

 • děti s odloženou  povinnou školní docházkou
 • sociálně znevýhodněné
 • pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj  -  nutné doložit písemným doporučením odborného pracoviště

Nabízíme:

 • program na celé dopoledne
 • kvalitní přípravu na 1. třídu
 • 1x týdně keramický kroužek
 • logopedickou péči pod vedením logopedky
 • krásnou školní zahradu
 • rodinné zázemí
 • cvičení ve velké tělocvičně
 • možnost obědů
 • odpolední kroužek
 • ve třídě je přítomna asistentka pedagoga

Jak rozvíjíme předškoláky:

 • nácvik a upevnění správného úchopu tužky
 • nácvik uvolňovacích cviků
 • napodobování jednoduchých tvarů
 • bezpečné rozeznávání základních i vedlejších barev
 • vhodný nácvik prostorové orientace
 • nácvik předpočetních představ
 • rozvoj lidové slovesnosti -  básniček, říkadel, písniček
 • cvičení paměti verbální i optické
 • rozeznávání samohlásek sluchem
 • hry podporující vytrvalost, sebeovládání, dodržování pravidel
 • hry a aktivity zaměřené na poznávání sebe sama (v čem jsme stejní a jiní)
 • skupinová práce, pomoc druhému
 • podpora a rozvoj sebeobslužných činností

Přípravná třída - příprava na první třídu 2014

V přípravné třídě naší školy se děti pod vedením paní učitelky Marty Houdové připravují na vstup do první třídy základní školy.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace