Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Aktuální Informace k přijímacím zkouškám na SŠ pro školní rok 2020/21

Na základě tiskové zprávy MŠMT ze dne 23. 3. 2020 se ruší 2. kolo jednotných státních přijímacích zkoušek na čtyřleté maturitní obory. Přijímací zkoušky by měly proběhnout 14 dní poté, co se opět otevřou školy.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT ČR http://www.msmt.cz/.
V případě nejasností nebo dotazů mě, prosím, kontaktujte na adrese tereza.binderova@zsgraficka.cz.

 

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace