Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Asistenti pedagoga

Co si mám napsat do výkazu? Co jsem dělal/a?

To jsou věty z úst asistentů pedagoga, kteří pravděpodobně nedostali srozumitelně zadanou práci na období distanční výuky. Také je možné, že nebyly efektivně využity individuální schopnosti a dovednosti jednotlivců.
V podobné situaci byla i naše škola na jaře roku 2020. A přiznávám, že jako ředitelka školy jsem byla ráda za všechny asistenty pedagoga na OČR, kterým jsem nemusela vymýšlet nějakou práci v případě, že neumějí se šicím strojem.
Letošní podzim byla situace již zcela jiná. Všichni pracovali na stejné platformě MS Teams a to znamenalo, že do online výuky se zapojili jak učitelé, tak i asistenti pedagoga.
Asistentka pedagoga, studentka vysoké školy s organizačními schopnostmi a výbornou znalostí MS office, byla ustanovena koordinátorkou práce asistentů pedagoga.
Nejprve provedla depistáž mezi třídními učiteli a zjistila, co potřebují ke své práci. Podle toho určila poměr práce asistentů pedagoga v online hodinách a při výrobě pomůcek v režimu homeoffice. Pomůcky vycházely z potřeb třídních i netřídních učitelů a po odborné stránce jejich finální podobu určovala speciální pedagožka školy.
Díky této efektivní spolupráci vzniklo mnoho krásných a zajímavých pomůcek - komunikační karty, přehledy učiva, karty do naukových předmětů, pracovní listy do chemie a mnoho dalšího.
Z našich 13 asistentů pedagoga tak bylo každý den ve škole okolo 6 asistentů. Jednou týdně se konala schůzka těch asistentů, kteří byli přítomni, byla jsem také přítomna já, vedoucí učitelka pro I. stupeň a speciální pedagožka. Tuto schůzku jsem cítila jako částečně splacený dluh vůči nim. Během roku sice máme společné supervize a porady, ale většina asistentů nemá za sebou 5leté studium pedagogiky a přesto od nich mnohdy chceme stejné výkony. Pedagogové neměli čas sdělovat asistentům konkrétní tipy, které by jim pomohli vystavět kostru a strukturu jejich činností.
Jsem velmi ráda za ta setkání, která proběhla a která se ještě uskuteční. Naše setkání jsme začínali vždy hrou pro zlepšení nálady a atmosféry, ale také proto, aby asistenti rozšířili svou osobní zásobu aktivit pro žáky. Potom jsme se věnovali určenému tématu formou mého vstupu nebo vstupu speciální pedagožky – zazněla témata autorita pedagoga, práce s žáky s PAS a formativní hodnocení versus naše očekávání. V další části asistenti seznámili ostatní se svou prací, jak žáky motivují, jak pracují s jejich únavou, jak s nimi relaxují a jak je povzbuzují.
Tato setkání pro mne byla velmi přínosná a obohacující a ráda bych v nich pokračovala a možná budou inspirovat i další z vás.

Asistenti pedagogaAsistenti pedagogaAsistenti pedagogaAsistenti pedagogaAsistenti pedagoga

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace