Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Celé Česko čte dětem

Projekt v rámci zvýšení čtenářské gramotnosti žáků.

Téma projektu: 

„Celé Česko čte dětem“

Cíl projektu: 

Aktivně zapojit děti 3. a  4. ročníku a jejich rodiče do čtení.

Východiska pro stanovení cíle:

 • Na základě průzkumu čtenářských dovedností, byla zjištěna jejich slabá úroveň.
 • Průzkum čtení v rodinách, které bylo skoro na nulové úrovni, vedl k nutnosti zapojit rodiče
 • Projekt probíhal v rámci celé ČR a bylo možno využít metodickou podporu.

Dílčí cíle:

 1. Žáci si založí a povedou společně s rodiči čtenářský deník a budou tak mapovat své pokroky v dosahování čtenářské gramotnosti.
 2. Žáci budou reflektovat zážitky a přečtený text pomocí ilustrací, dramatizace.
 3. Žáci si různou formou osvojí základní techniky čtení textu a jeho interpretace.

Harmonogram realizace:

 • Leden – přípravná fáze, výběr vhodných knih, motivace
 • Únor – založení čtenářských deníků, nácvik čtení, zapojení rodičů
 • Březen – průběžné vedení deníků, kontrola a průběžné hodnocení dosažených výsledků, známé osobnosti čtou dětem
 • Duben – hodnocení projektu

Náplň – rozvržení projektu:

 1. Hlavní aktivity
  • Čtenářský deník – březen – měsíc knihy
  • Čteme spolužákům – každodenní kontrola a zapojení rodičů do domácí přípravy na hodiny ČJ
  • Známé osobnosti čtou dětem
  • Motivace k realizaci projektu :
   • shlédnutí  představení v Divadle Minor, návštěva člena souboru divadla Minor
   • čtení z jejich  nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, autogramiáda
   • účast na utkáních ledního hokeje HC Sparty Praha – volné vstupenky dětem a jejich rodinám
   • návštěva významného sportovce
   • čtení z jeho  nejoblíbenějších knih, kladné působení na děti vzorem, vyprávění  zážitků  ze sportovní kariéry, autogramiáda
 2.  Dílčí aktivity
 • Prolínání čtenářských dovedností do všech předmětů:
  • Výtvarná výchova – ilustrace k přečteným knihám
  • Pracovní činnosti – výroba loutek pro dramatizaci
  • Dramatická vých. -  dramatizace přečtených pohádek
  • Prvouka  - čtení z encyklopedií
  • Matematika-vytváření slovních úloh

Prezentace projektu „Celé Česko čte dětem“ (soubor .pptx ke stažení)

Prezentace projektu „Celé Česko čte dětem“ (soubor .pdf ke stažení)

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace