Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Novinky

Novinky Základní školy

Akce MČ Praha 5 "Hurá na prázdniny!" Pozvánka na zábavné odpoledne u příležitosti konce školního roku

Milí žáci, vážení rodiče, MČ Praha 5 Vás zve na akci Hurá na prázdniny, která se bude konat v sobotu 27. června od 14 do 18 hodin v Areálu Císařská louka.

Akce VlC Praha 5 na léto 2020 v rámci projektu Integrace pro děti a jejich rodiče s odlišným mateřským jazykem

Akce VlCu Praha 5 na léto 2020 v rámci projektu Integrace pro děti a jejich rodiče s odlišným mateřským jazykem

Pozvánka pro rodiče a zákonné zástupce budoucích prvňáčků na první třídní schůzku v úterý 16.6.2020 v 16,30 hodin

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na první třídní schůzku, na které se dozvíte důležité informace k organizaci prvního dne školního roku 2020/2021.

Organizační pokyny pro zákonné zástupce a žáky II. stupně od 8. 6. 2020 v souvislosti v souvislosti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020

Organizační pokyny pro zákonné zástupce a žáky II. stupně

Studijní materiály a zadání úkolů pro žáky

Pro přehlednost jsme vytvořili novou rubriku, ve které naleznete chronologický seznam studijních materiálů a úkolů pro naše žáky.

Slovo ředitelky školy k hodnocení žáků

Vážení rodiče a milí žáci, ráda bych Vás seznámila s informacemi pro II. stupeň a hlavně s tím, jak budou žáci na konci školního roku hodnoceni

Dodržování Harmonogramu nástupů žáků 1.stupně do skupin od 25.5.2020

Výzva k dodržování Harmonogramu nástupů žáků 1.stupně do skupin od 25.5.2020

Harmonogram nástupů žáků 1. stupně do skupin od 25.5. 2020

Harmonogram nástupů žáků 1. stupně do skupin od 25.5. 2020

Informativní schůzka k zápisu do 1. třídy

Informativní schůzka

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně v souvislosti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně v souvislosti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020, Organizační pokyny 2. stupeň a Přihláška 2. stupeň

Ředitelské volno na 29. a 30. 6. 2020

Oznámení o ředitelském volnu 29. a 30. 6. 2020.

Informace pro zákonné zástupce v souvislosti s Harmonogramem uvolnění škol a školských zařízení a přihláška do vzdělávání

Informace pro zákonné zástupce v souvislosti s Harmonogramem uvolnění škol a školských zařízení ze dne 14.5.2020 a Přihláška žáků do vzdělávacích aktivit formou skupin žáků 1. stupně ZŠ

Pokyn ředitelky školy k opatřením proti šíření nákazy COVID -19 ze dne 17.5.2020

Pokyn ředitelky školy k opatřením proti šíření nákazy COVID -19

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115

Rada MČ Praha 5 dne 6. 5. 2020 usnesením č. 18/517/2020 schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115

Aktuální informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně ZŠ - 12.5.2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o otevření školy dne 25. května 2020 na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. 4. 2020

Stravování žáků ve škole v době od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zatím pouze 2 zákonní zástupci projevili zájem o stravování žáků ve škole v době od 25. 5. 2020.

Aktuální informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku - 4.5.2020

Aktuální informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku včetně čestného prohlášení

Seznámení s přípravnou třídou - 29.4.2020

V dnešním videu Vás seznámíme s tím, jaké to je v přípravné třídě

Tabulka přijatých žáků pro školní rok 2020/2021

ZŚ Grafická zveřejňuje seznam přijatých žáků podle přiděleného číselného registračního kódu žáka v průběhu zápisu.

E- learning čeština pro žáky s OMJ

Cílem e-learningu je podpořit žáky, kteří začínají s češtinou jako druhým jazykem

Informace ke zveřejnění výsledků zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

Upřesňující informace k přidělení číselného registračního kódu žáka v průběhu zápisu a informace ke zveřejnění přijatých žáků v rámci letošního zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021.

Speciální pedagog paní Mgr. Alena Valáková

Dnes Vám představíme speciální pedagožku naší školy paní Mgr. Alenu Valákovou

Aktuální informace k zápisu do prvního ročníku na školní rok 2020/2021

Aktuální informace k zápisu do prvního ročníku na školní rok 2020/2021v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva, týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 pro cizince / Precautions for enrollment to the primary school for the 2020/2021 school year for foreigners

Informace k zápisům

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství - aktualizováno 17.4.2020

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Seznámení s s paní Mgr. Monikou Maršíkovou

Vážení rodiče, seznamte se s paní Mgr. Monikou Maršíkovou – učitelkou 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Aktuální Informace k přijímacím zkouškám na SŠ pro školní rok 2020/21

Na základě tiskové zprávy MŠMT ze dne 23. 3. 2020 se ruší 2. kolo jednotných státních přijímacích zkoušek na čtyřleté maturitní obory. Přijímací zkoušky by měly proběhnout 14 dní poté, co se opět otevřou školy.

Seznámení rodičů se školou paní ředitelkou Radmilou Jedličkovou

Dnes paní ředitelka Radmila Jedličková seznámí rodiče s naší školou , formou zápisu i tím, jak je pro budoucí prvňáčky důležitý vstup do 1. třídy

Jak zvítězit nad drakem Koronem - omalovánkový příběh pro žáky s OMJ

Vážení rodiče a milé děti s odlišným mateřským jazykem, předkládáme Vám omalovánkový příběh o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

Výzva z TV 15.4.2020

jsme pro Tebe sportovní výzvu Vydrž co nejdéle

Velikonoční týden den za dnem aneb jak to vlastně bylo?

Svatý týden

Dvojjazyčný asistent pro ruský jazyk, ukrajinský jazyk a český jazyk

Vážení rodiče, milí žáci, Oznamujeme Vám, že je Vám nově k dispozici cizojazyčný asistent

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich rodiče v souvislosti s covid-19

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich rodiče v souvislosti s covid-19

Roušky pro seniory z MČ Praha 5 - 8.4.2020

Odevzdali jsme várku roušek pro MČ Praha 5 a také vyrábíme zakladače roušek v naší 3 D tiskárně.

Jak zvítězit nad drakem Koronem - omalovánkový příběh

Vážení rodiče a milé děti, předkládáme Vám omalovánkový příběh o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona. Příběh vznikl pro děti, aby se snadněji seznámily s opatřeními, kterými mohou sebe i své blízké chránit před nemocí COVID-19.

Škola v časech karantény – slovo ředitelky, aktualizováno 1.4.2020

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy, celý svět právě podstupuje těžkou zkoušku: všichni se snažíme vyrovnat se s novou skutečností, s tím, že nám zmizely některé jistoty a objevily se nové výzvy. Všechno se mění a změna se stává trvalým stavem.

Ošetřovné nově - aktualizováno 26.3.2020

Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Informace o preventivních opatřeních proti koronaviru pro rodiče žáků cizinců. / Information for foreign students about COVID-19 measures.

Aktuální informace pro rodiče žáků cizinců.

Informace o nakládání s ochrannými pomůckami - 23.3.2020

Informace o nakládání s ochrannými pomůckami

Ani na naší škole učitelé nezahálí 19.3.2020

Tento týden jsme se vzhledem k zavedeným opatření scházeli ve škole ve velmi omezeném počtu a většina pedagogů pracovala z domova, kde připravovala výukové materiály pro žáky, které jsou a budou zveřejňovány vždy v týdenních cyklech na webu školy.

Doporučení k uzavření MŠ zřízených městskou částí Praha 5 od 17.3.2020

Na základě rozhodnutí RMČ Praha 5, konané dne 18. 3. 2020, číslo usnesení RMČ/12/357/2020 se doporučuje ředitelům mateřských škol zřízených městskou částí Praha 5, aby s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání přerušili provoz jimi řízené mateřské školy.

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky tří základních škol zřízených MČ Praha 5

Rada MČ Praha 5 dne 4. 3. 2020 usnesením č. 10/271/2020 schválila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky tří základních škol zřízených MČ Praha 5:

Aktuální informace 11.3. - 20.3.2020

Aktuální informace

Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, platném od 11.3.2020 se ruší výuka v základní škole od téhož data do odvolání. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen. Ve škole zůstávají přítomni pedagogové, na vyžádání je možné zaslat žákům úkoly na email nebo si je vyzvednout ve vrátnici školy. Sledujte web školy a školní FB pro další důležité informace.

Doporučení rodičům - koronavir Covid‑19, aktualizováno březen 2020

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci týkající se koronaviru Covid-19 upozorňujeme na následující

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou - březen 2020

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem

Prevence chřipky - únor 2020

V tomto týdnu opět stoupla celková nemocnost a to v ČR o 28,4% a v Praze o 22%

Seminář - Přestup na střední školu, přijímací řízení 29.1.2020

Pozvánka na seminář pro rodiče na téma Přestup na střední školu, přijímací řízení

Výuka ČJ pro žáky s OMJ

Výuka ČJ pro žáky s OMJ

Informace k zápisu ve školním roce 2020/2021

Informace k zápisu do 1. třídy a do přípravné třídy ve školním roce 2020/2021

Přijímací řízení na SŠ a učební obory ve šk. r. 2019/2020

Informace k přijímacím řízením na SŠ a učební obory ve školním roce 2019/2020

PF 2020

Vážení a milí, rodiče, žáci a přátelé školy, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce především zdraví, vzájemné porozumění a také čas pro Vaše děti, rodiče a známé a čas na aktivity, které Vás baví a obohacují.

Pozvánka na adventní setkání 11.12.2019

Pozvánka na adventní setkání a co advent vlastně znamená

Oslavy 30. výročí Sametové revoluce 15.11.2019

K oslavám výročí 30.let Sametové revoluce se připojili také žáci naší 3. třídy.

List za listem – baví mě číst 2019

Záložka do knihy spojuje školy. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásili k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019 10. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst.

Výsledky sběru papíru - listopad 2019

Vítězná třída a nejlepší žák se v pondělí 11.11.2019 mohou těšit na sladkou odměnu

Uzavření školy z důvodu stávky 6.11.2019

Dne 6. listopadu 2019 zůstane škola pro Vaše děti a naše žáky uzavřena

SWOT analýza 2019

Celkový přehled vyplněných a zpracovaných dotazníků iniciovaných MČ Prahy 5 jako zřizovatele základních a mateřských škol Prahy 5 s cílem zjistit potřeby škol a jejich zaměstnanců

Ředitelské volno 31.10. a 1.11.2019

Oznámení o ředitelské volnu 31.10. a 1.11.2019

Slavnosti škol Prahy 5 - 12.10.2019

Pozvánka na Slavnosti škol Prahy 5

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003

Městská část Praha 4 oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) ZŠ, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Městská část Praha 4 oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

Organizace 1.školního týdne 2.9. - 6.9.2019

Organizace týdne 2.9. - 6.9.2019 pro 2. – 9. třídu

Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD od 1.9.2019

Vážení rodiče, s účinností od 1. 9. 2019 je stanovena úplata za zájmové vzdělávání v ŠD na 300,-Kč.

Žádosti o finanční příspěvek na školní obědy - do 30.9.2019

Žádosti o finanční příspěvek na školní obědy mohou rodiče podávat do 30.9.2019 na odboru školství MČ Praha 5

Informace pro rodiče žáků 1. třídy pro šk. rok. 2019/2020

Organizace prvního dne školního roku 2019/2020, předběžná organizace prvního školního týdne a další informace

Opravné zkoušky a doplnění klasifikace za školní rok 2018/19

Podklady pro opravné zkoušky a doplnění klasifikace bylo možné vyzvednout 28.6.2019, nevyzvednuté lze dodatečně vyzvednout po telefonické domluvě v pracovní dny od 9,00 – 13,00.

Bezpečnostní opatření - červen 2019

Vážení rodiče, v minulých dnech a týdnech se policie 2 x setkala s anonymní výhrůžkou, která avizovala střelbu ve škole.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace