Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Novinky

Novinky Základní školy

Ředitelské volno 16.11.2015

Z organizačně-technických důvodů, dle ustanovení § 24 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13 na den 16. 11. 2015 ředitelské volno. Důvodem je odstávka kotelny z důvodu poruchy automatiky spínání kotle.

Připomínka rodičům odjíždějících dětí na Školu v přírodě v termínu 3. 11. - 13. 11. 2015

ŠvP se koná v termínu od 03.11. – 13. 11. 2015 ve Vítkovicích v Krkonoších.

Projekt "Tvoříme společně" v měsíci listopadu proběhne v termínech 5. 11. a 26. 11. 2015

Milí žáci, vážení rodiče, společné tvůrčí dílny dětí a rodičů v rámci projektu Tvoříme společně se v měsíci listopadu uskuteční 5.11., kdy se budou vyrábět zvonkohry a 26.11., kdy se budou vyrábět adventní věnce.

Setkání rodičů a spolužáků dětí z kroužku Imagion - 20.10.2015

Srdečně Vás zveme na setkání rodičů a spolužáků, kteří chodí do kroužku Imagion (ve třídě 18 každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek). Setkání se bude konat od 16 hodin dne 20.10. (úterý).

Intervenční práce s 5. třídou v měsíci říjnu 2015

V měsíci říjnu proběhne v 5. třídě intervenční práce s 5. třídou, jejímž cílem je posílit pozitivní vztahy mezi žáky, zvýšit jejich motivaci a podpořit vlastní zodpovědnost.

Projektové dny v říjnu 2015 na téma „Čím budu, až budu velká/ý?“

Dne 6.10. proběhnou od 8:00 do 10:00 ve třídě 3. A. projektové dny na téma „Čím budu, až budu velká/ý?“. Jsou součástí projektu Rovnost 2.0, který ve spolupráci se základní školou realizuje nezisková organizace Otevřená společnost o.p.s. Projekt byl podpořen OSF v programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Zkušební provoz vrátnice

Od září v naší škole běží zkušební provoz vrátnice, jejíž celodenní provoz by měl být spuštěn od října tohoto roku.

Projekt obědy do škol

Rada MČ Praha 5 dne 1. 9. 2015 usnesením č. 33/1200/2015 schválila projekt Obědy do škol. Zákonní zástupci vyplní žádost, kterou předloží Odboru sociální problematiky MČ Praha 5 k posouzení.

Musíme se přezouvat

Na organizační poradě k začátku školního roku jsme se domluvili, že v letošním roce budeme více dbát na dodržování školního řádu, zvláště pak přezouvání.

Nový systém stravování ve školním roce 2015 - 2016

S novým školním rokem přešla naše škola opět na nový systém stravování.

Organizace prvního týdne školního roku 2015/2016

Informace k prvnímu týdnu vyučování (od 1.9. do 4.9.)

Nový systém stravování 2015

S novým školním rokem přešla naše škola na nový systém stravování.

Praktické rady pro rodiče na prázdniny 2015

Prázdniny jsou od toho, aby si děti odpočaly, pobývaly co nejvíce v přírodě a na vzduchu při aktivním pohybu a ne doháněly, co nestihly.

Termíny opravných zkoušek za školní rok 2014 / 2015

Termíny opravných zkoušek a jednotlivé požadavky na žáky v předmětech.

Organizace vyučování v týdnu od 22. - 26.6.2015

Informace k poslednímu týdnu vyučování.

KIDZ TROPHY 2015

Ve čtvrtek 25.6.2015 TJ Sokol I. Smíchov pořádá STREETBALLOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 5

Ředitelské volno 29. a 30.6.2015

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2015 je vyhlášeno z organizačně-technických důvodů ředitelské volno dle ustanovení § 24 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Účast na Světovém romském festivalu Khamoro 2015

Informace pro žáky a rodíče o účasti na festivalu.

Focení třídních kolektivů 2015

V pátek 22.5. proběhne focení třídních kolektivů. Cena skupinové fotografie je 30,-Kč, individuální / sourozenci, kamarádi / 25,-Kč.

Snažíme se vybudovat bezbariérovou třídu

V současné době je naším velkým cílem vybudování bezbariérové třídy. Pomůžete nám?

Pozvánka na Den matek 2015

Srdečně zveme naše žáky a jejich rodiče, ale i všechny ostatní děti s chutí tvořit a soutěžit na oslavu Dne matek, dne 6.5.2015.

Návštěvní hodiny předsedy škol. výboru ZMČ Praha 5

Návštěvní hodiny jsou každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v budově Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13 – 15, 4.patro, dveře č.412. Jsou určeny pro ředitele a ředitelky škol, zaměstnankyně a zaměstnance a zákonné zástupce žáků škol Praha 5.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016

Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 46 odst. 1, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání níže uvedeným uchazečům.

PF 2015

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přejí pedagogové a zaměstnanci školy.

Pozvání na Den otevřených dveří 7.1.2015

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná dne 7. 1. 2015 od 8 do 17 hodin. Můžete se podívat do všech tříd a vyučování, o přestávce vnímat atmosféru školy a vztahy mezi dětmi, v odpoledních hodinách si popovídat s jednotlivými vyučujícími o hlavních myšlenkách školy, způsobu vyučování a výchovně vzdělávacích přístupech.

Pronájmy prostor

Informace o pronájmu prostor ZŠ Grafická.

Vánoční setkání 2014

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci, dovolujeme si Vás pozvat na vánoční setkání, které se bude konat 10.12.2014 od 15 do 18 hodin.

Přispějte nám do tomboly na vánoční setkání 2014

Ve sborovně se pomalu kupí hračky, knihy, reklamní předměty a jiné věci do tomboly, která bude součástí vánočního posezení a vystoupení /10.12.2014 /. Máte -li doma nepotřebné nové drobnosti, zbytečnosti, nevhodné dary a reklamní předměty, rádi je přijmeme. Výtěžek tomboly je určen na nákup pomůcek pro děti sociálně a zdravotně znevýhodněné. Děkujeme:-)

Ředitelské volno říjen 2014

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13 na dny 30. a 31. října ředitelské volno pro žáky školy.

Nové volnočasové aktivity 2014/2015

Nepřehlédněte v záložce O ŠKOLE / ZÁJMOVÁ ČINNOST novou nabídku volnočasových aktivit pro školní rok 2014/2015.

Kurz českého jazyka pro cizince 2014

Nabízíme zdarma kurz /doučování/ českého jazyka pro cizince.

Pomůcky pro budoucí prvňáčky 2014

Seznam pomůcek pro žáky první třídy.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 2014

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne ve pondělí 1. září. 2014 od 9 hodin v učebně 1. třídy.

Spolupráce s Elio, o. s. 2014

Naše škola navázala před několika lety spolupráci s občanským sdružením Elio, které škole každoročně zprostředkovává preventivní a psychologické služby, např. nyní v projektu Zdravé město Praha.

Focení tříd 2014

Dne 23.6.2014 proběhne od 8 hodin focení 2.,3.,4. a 7. třídy. Děti se mohu nechat vyfotit i v menších skupinkách nebo s kamarády. Cena společné fotky je 30,-Kč , menší 25,-Kč.

Pozvánka na slavnostní kolaudaci dětského hřiště

Zveme Vás dne 22.5.2014 ve 14 hodin na slavnostní kolaudaci dětského hřiště naší školy. Čeká Vás vystoupení žáků školy , malé občerstvení a můžete si hřiště vyzkoušet.

Spolupráce s Nadačním fondem Harmonie v naší škole

Na naší škole probíhá výuka houslí, která je součástí pilotního projektu Nadačního fondu Harmonie.

Sběr plastových víček

Děti rozhodly, že budou pomáhat Vanesce, téměř dvouleté holčičce trpící nemocí motýlích křídel.

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2014/2015

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí si vyzvedněte od 27.1.2014 do 21.2.2014 v úředních hodinách v pracovní dny 8.00 – 16.00 hodin.

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2014/2015

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015 podle čísel jednacích přidělených při zápisu dne 15.1.2014 a 5.2.2014.

Seminář pro rodiče

“ Děti online aneb rizika na internetu “ se uskuteční 26.11.2013 v prostorách školy od 18.00 do 19.30. Seminář je zdarma pod záštitou městské části Praha 5 a Národního centra bezpečnějšího internetu. / Účastníci semináře budou zařazeni do slosování o 3 tiskárny Lexmark.

Ozdravný pobyt dětí u moře

V letošním školním roce naše škola tradičně organizuje ozdravný pobyt dětí u moře.

Ředitelské volno

31.10. a 1.11.2013 ředitelské volno.

Podzimní prázdniny

29. a 30.10.2013 jsou podzimní prázdniny.

Poděkování sponzorům předškoláků

Děkujeme paní Mgr. Lence Kramářové a paní Silvii Marhoulové za sponzorský dar pro naše předškoláky v podobě hraček a her.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace