Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – web

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.