Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Přípravný ročník

Informace o přípravné třídě na Základní škole Grafická.

Přípravná třída je určena pro: 

 • děti s odloženou povinnou školní docházkou

Nabízíme:

 • program na celé dopoledne
 • pestré střídání aktivit s častým pobytem na čerstvém vzduchu
 • kvalitní přípravu na 1. třídu
 • logopedickou péči pod vedením logopedky
 • individuální péči podle potřeb dítěte
 • krásnou školní zahradu
 • rodinné zázemí, trpělivý přístup
 • cvičení ve velké tělocvičně
 • možnost obědů a odpolední družiny
 • ve třídě je přítomna asistentka pedagoga

Jak rozvíjíme předškoláky:

 • nácvik a upevnění správného úchopu tužky
 • nácvik uvolňovacích cviků
 • napodobování jednoduchých tvarů
 • bezpečné rozeznávání základních i vedlejších barev
 • vhodný nácvik prostorové orientace
 • nácvik předpočetních představ
 • rozvoj lidové slovesnosti - básniček, říkadel, písniček
 • rozvoj smyslového vnímání
 • cvičení paměti verbální i optické
 • rozeznávání samohlásek sluchem
 • hry podporující vytrvalost, sebeovládání, dodržování pravidel
 • hry a aktivity zaměřené na poznávání sebe sama (v čem jsme stejní a jiní)
 • skupinová práce, pomoc druhému
 • environmentální výchova
 • podpora a rozvoj sebeobslužných činností

Jak pracujeme?

Každý den jsme ve škole 4 vyučovací hodiny, které trávíme střídáním mnoha činností. Děti mají na dobře viditelném místě připravené kartičky s režimem dopoledne, díky kterým se orientují v dění během dne. Začínáme krátkou ranní hrou, po které následuje svačina (najedené děti = spokojené děti). Učení zahajujeme každý den pozdravem v kruhu a vytleskáváme svá jména. Pokračuje krátká komunikační chvilka, která navazuje na blok učení, kdy s dětmi rozvíjíme určitou oblast. Učení prokládáme pohybovými aktivitami. Následuje pauza tzv. chvilka hraní. Dále druhá svačina. Druhou polovinu dopoledne se věnujeme tvořivým činnostem, chodíme na procházky, cvičíme v tělocvičně nebo hrajeme kolektivní hry. Na závěr každého dne se opět sejdeme v kruhu u stolečku, kde si opakujeme, co jsme dnes zažili. Za pomocí reflexe zhodnotíme dopoledne a společně se rozloučíme.

Přípravná třída 2017 / 2018

Přípravnou třídu ZŠ Grafické vede paní učitelka Bc. Barbara Petránková a společně s pomocí asistenta pedagoga připravuje děti na vstup do první třídy.

Přípravná třída - příprava na první třídu 2014

V přípravné třídě naší školy se děti pod vedením paní učitelky Marty Houdové připravují na vstup do první třídy základní školy.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace