Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Projekt „Řemeslo žije!“

Ve spolupráci se Střední školou technickou Zelený pruh 1294/50 v Praze 4, byl předmět pracovní činnosti v 8. a 9. ročníku soustředěn do čtyřhodinového bloku vyučovanému jedenkrát v měsíci na SŠt Zelený Pruh.

Výuka je realizovaná v rámci plnění školních ročníkových výstupů oboru Člověk a svět práce na 2. stupni podle RVP.

Žáci jsou vedeni zkušenými mistry odborného výcviku, kteří také doporučují, jak žáky hodnotit.

Dochází tak zejména k prohlubování polytechnických dovedností žáků ZŠ, vzájemným kontaktům a výměně zkušeností v oborech vzdělávání a jejich uplatňování ve výchovně vzdělávací činnosti škol. Pracovní činnosti žáků jsou zaměřeny na tyto konkrétní činnosti: základní manuální řemeslné dovednosti, práce se dřevem, kovy a textiliemi, estetická výchova, barevná úprava výrobků, příprava pokrmů a stolničení a seznámení s jednotlivými obory vzdělání.

Výuka chlapců probíhá v moderně vybavené dílně „Líheň zručnosti“, která byla k tomuto projektu vybudovaná a v současné době je využívána i jinými základními školami. Dívky se střídají v dílně pro ruční práce a cvičné kuchyni.

Věříme, že i nadále bude náš projekt úspěšný, jako doposud byl, a že našim žákům pomůže k lepší orientaci při výběru jejich budoucího studia a povolání.

Mgr. Daniela Štolová, výchovná poradkyně

 

 

 

 

 


 

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace