Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Projekt “ Záleží na každém dítěti”

Pod záštitou britské ambasády se škola zapojila do projektu „Záleží na každém dítěti“

Reciproční návštěva anglické školy Babington Community College ve dnech 23. – 26.02.2014 se uskutečnila v rámci podpory programu inkluzivního vzdělávání a jejím hlavním cílem bylo získání podnětů ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ a MŠ Grafická.
Naši návštěvu po všech stránkách výborně připravila paní Lucie Fremlová, zaštítila ji ambasáda Velké Británie a v Babingtonu se nás ujal a po celou dobu provázel pan Mark Penfold. Návštěva probíhala v intenzivně pracovní, ale velmi příjemné atmosféře, o kterou se postarali učitelé, asistenti a žáci Babington Community College, kteří ochotně provázeli vybrané učitele po celou dobu našeho pobytu.
Skvěle připravený program nám umožnil prakticky poznat specifika vyučovaní v prostředí, kde se setkávají žáci různých kultur a náboženských vyznání s rozdílnými schopnostmi a dovednostmi. Seznámení se s teoretickými základy , metodikami a cíly, ze kterých výuka v Babingtonu vychází vnímáme jako inspirativní pro naši vlastní práci.
Podněty, které jsme si z návštěvy odvezli, je možno rozdělit na:

  • ty, které můžeme okamžitě aplikovat ve vlastní praxi, např. rozřazování žáků do pracovních skupin, používání anketních lístků, systematické vedení žáků k co nejefektivnějšímu využití časové dotace hodiny
  • ty, které je možno zavést do vlastní praxe postupně a po prodiskutování s ostatními členy pedagogického týmu, např. hodnocení docházky na několika úrovních
  • ty, které nás zaujaly, ale které nejsou aplikovatelné v podmínkách českého školského systému např. autorizace omluvenek školou

Zaujal nás průběh hodin, kdy studenti soustředěně a se zájmem pracují, skupinově či samostatně a vždy mají možnost vyjádřit svůj vlastní názor a dostanou příležitost obhájit jej. Líbilo se nám, že všechny myšlenky žáků byly pozitivně přijímány. Bylo patrné zaujetí studentů pro jejich práci. V hodinách jsme si všimli, jak žáci i učitelé umí výborně pracovat s časovou dotací.
Rovněž nás zaujaly techniky pedagogické práce, které jsou založeny na principu invence a jednoduše realizovatelného nápadu vyučujícího s minimálním finančním vstupem. Například rozřazovaní pomocí karet do pracovních skupin, používání lepících lístků při anketách apod. Všimli jsme si, že díky trvalému vedení a podporování žáků při samostatném a individuálním získávání informací, jsou vyučovací hodiny pestřejší a pro žáky zajímavější (což vede k lepšímu a trvalejšímu udržení pozornosti žáků).
 
Do projektu „ Záleží na každém dítěti“ vstoupila již před několika lety ZŠ Trmice a ZŠ Poběžovice, se kterými ZŠ a MŠ Grafická také úzce spolupracuje a společně s nimi bude v dalších letech postupně uplatňovat získané dovednosti a nápady a předávat je novým kolegům.

Projekt “ Záleží na každém dítěti”

 

 

 

 

 

 

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace