Zápis z jednání školní rady dne 25. 11. 2015

Zápis z jednání školní rady.