Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Rada školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 1060/13

Školská rada se skládá z rodičů žáků ZŠ, učitelů ZŠ a zástupců zřizovatele – Městské části Praha 5. Členové se scházejí několikrát do roka a vytváří tak prostor pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, podílí se na správě školy a zároveň poskytují škole podporu.

Složení rady:

Předseda: Ing. Simona Vacínová – rodič (1. stupeň)

Ostatní členové:

doc. Dr. phil. Pavel Himl- člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

Martina Zajíčková – učitelka prvního stupně

Lucie Samková – učitelka prvního stupně

Šárka Stibůrková - rodič

Členové rady jsou jmenováni zřizovatelem, voleni zástupci žáků a zástupci pedagogických pracovníků školy. Funkční období členů trvá tři roky.
Pravidelným hostem jednání školské rady je paní ředitelka Mgr. Radmila Jedličková.


Jednání školské rady ve školním roce 2015/16

Hlasování o výběru nového předsedy/předsedkyně školské rady

Vážení rodiče, dne 30.6.2020 končí ve své funkci předsedkyně školské rady (zákon č. 561/2004 Sb., § 167) paní Ing. Simona Vacínová.

Zápis z jednání školní rady dne 25. 11. 2015

Zápis z jednání školní rady.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace