Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Školní družina

Naše školní družina ( dvě oddělení ) je velmi důležitou součástí školy.

Děti zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené a kvalifikované vychovatelky- Hana Nekolná a Marcela Tuháčková v družině vytváří díky dlouholetým zkušenostem a svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou a vlídnou atmosféru. Ve školní družině se uskutečňují zájmové odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování.  Děti jsou vedeny k péči o vlastní zdraví, lásce k přírodě a čistotě životního prostředí. Ve spolupráci s třídními učitelkami vychovatelky prohlubují poznatky získané ve výuce. Činnost ŠD probíhá podle vypracovaného celoročního plánu a podle týdenních plánů. Snažíme se smysluplně zaplnit dětem volný čas po vyučování formou zájmového vzdělávání, spontánních činností, relaxací, hrou, individuální prací a motivačními projekty. Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde „musí vydržet“ před odchodem domů.

Celoročně dle počasí vycházky do okolí školy, Kinského zahrady, parku Sacre coeur. Při vycházkách pozorování změn v přírodě. Školní zahrada – houpačky, klouzačka, pískoviště. Při pěkném počasí využití brouzdaliště – sprchování. Návštěva Stanice přírodovědců – domácí a cizokrajná zvířata.

Provoz družiny

 • Ráno 7:00 – 7:45
 • Odpoledne 11:40 – 17:00
 • Ranní příchod do 7:30
 • Při děleném vyučování ranní družina do 8:45

Vyzvedávání dětí

 • po obědě nejpozději 14:00
 • odpoledne kdykoli mezi 15:00 – 17:00

Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky ve školní budově:

 • keramický kroužek
 • sportovní kroužek
 • přírodovědný kroužek
 • taneční kroužek
 • korálkování

Tematické okruhy:

 • Září – „Vycházky spojené s prohlubováním přírodovědných poznatků.“
 • Říjen – „Podzim se nám barví.“
 • Listopad – „Rozvíjet samostatnost žáků, vytvářet citový vztah ke svému bydlišti, kraji, poznávat vzdálenější okolí.“
 • Prosinec – „Čas Vánoc.“
 • Leden – „Dostatek pohybu s cvičením obratnosti a rychlosti.“
 • Únor – „Vzájemná tolerance, uplatňování kamarádských vztahů, bezpečnost + ochrana zdraví.“
 • Březen – „Příroda se probouzí.“
 • Duben – „Velikonoce – svátky jara; získávání citových zážitků z přírody; dětských her.“
 • Květen – „Vycházky, pohybové soutěže, sportovní činnosti.“
 • Červen – „Soutěže, sportovní činnosti, didaktické hry (postřeh, paměť, rychlost).“

Vánoce v školní družině 2018

Vánoce v školní družině 2018

Mikuláš ve školní družině 2018

Mikuláš ve školní družině

Lezení v ŠD 22. 6. 2018

Dne 22. 6. 2018 si děti docházející do školní družiny mohly vyzkoušet lezení a slaňování na strom.

Kouzelník RENO ve školní družině 10. 5. 2018

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 zavítal do naší školní družiny kouzelník jménem RENO.

Školní družina – duben 2018

Koncem měsíce března se děti ze školní družiny věnovaly tradicím Velikonoc.

Program s názvem: Bezpečně online?! 11. 4. 2018

Dne 11. 4. 2018 proběhl ve školní družině preventivní program s názvem: Bezpečně online?!

Hry ve školní družině 6. 3. 2018

Hry ve školní družině a na zahradě​

Vyrábíme ve školní družině - únor 2018

Protože letos sněhu moc nebylo, děti si ve školní družině zasněžené obrázky alespoň namalovaly.

Stavba hasičské stanice - leden 2018

V naší družině jsme si vyrobili model hasičské stanice

Družina v listopadu 2017

Měsíc listopad jsme zahájili shlédnutím divadelního představení "Kolo tety Berty", které se konalo v Policejním Muzeu ČR.

Družina v říjnu 2017

V měsíci říjnu se družina nesla v duchu podzimního období.

Ochutnávka ovocných a zeleninových košů 2017

Třetím rokem proběhla v družině na naší škole jednorázová akce - Ochutnávka ovocných a zeleninových košů.

Nové koloběžky v ŠD 2017

Do družiny jsme dostali nové koloběžky.

Vycházka do Stanice přírodovědců 2017

Školní družina se šla podívat na čerstvě narozená selátka do nedaleké Stanice přírodovědců.

Sázení hrachu 2017

Děti ze školní družiny měly možnost si na školním záhonku zasadit hrášek.

Vítání jara v družině 29. 3. 2017

V měsíci březnu jsme se s dětmi věnovali barvám a barevným proměnám přírody.

Družina v prosinci 2016

V prosinci se školní družina připravovala na příchod Mikuláše, čerta a anděla a blížící se Vánoce.

Ježíšek ve školní družině 2016

I do školní družiny zavítal Ježíšek. Největší úspěch měla kuchyňka, kterou si děti s paní vychovatelkou samy smontovaly.

Školní družina se zúčastnila mezinárodních Vánoc 2016

I školní družina se se svou dílničkou zúčastnila mezinárodních Vánoc na naší škole. Pro děti a rodiče bylo připraveno zdobení perníčků při poslechu vánočních koled.

Družina v říjnu 2016

Měsíc říjen se u nás v družině nesl v duchu podzimního období.

Školní družina - návštěva divadla 14.9.2016

Ve středu 14.9. se školní družina byla podívat na dni otevřených dveří Švandova divadla na Smíchově.

Ochutnávka ovocných a zeleninových košů 2016

Druhým rokem proběhla v družině na naší škole jednorázová akce - Ochutnávka ovocných a zeleninových košů.

Družina v únoru 2016

V únoru jsme se věnovali především svátkům Masopust a Valentýn.

Družina v lednu 2016

V měsíci lednu se družina věnovala zimním tématům jako jsou Tři králové, zimní sporty či zimní olympiáda.

Družina v prosinci 2015

V prosinci se školní družina připravovala především na příchod Mikuláše, čerta a anděla a blížící se Vánoce.

Družina v listopadu 2015

V listopadu jsme s družinou navštívili Policejní muzeum ČR, děti tak mohly vidět policejní uniformy, zbraně, motorky.

Školní družina v říjnu 2015

V říjnu jsme se v družině věnovali tématům: Lesní zvířátka, Jedlé a nejedlé houby, Svátek Halloween a Dušičky, Létání (dopravní prostředky, draci).

Družina - výlet na Petřín - červen 2015

Zahradu máme krásnou, ale na velký běh to není a tak se dětí ve školní družině vydávají za hrou a poznáním na Petřín.

Družina - prosinec 2014

Činnost družiny v prosinci se nesla v duchu Mikuláše a Vánoc.

Družina - listopad 2014

V listopadu jsme se zaměřili na téma "knížky a pohádky", prohlíželi jsme si knihy a časopisy, předčítali pohádky z knih "365 pohádek na dobrou noc" a "Medovníček", učili jsme se charakterizovat pohádkové postavy, povídali si o pohádkách v televizi.

Školní družina v roce 2014

Jako každý rok jsme se v prvním zářijovém týdnu přivítali s novými dětmi.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace