Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Školní družina

Naše školní družina ( dvě oddělení ) je velmi důležitou součástí školy.

Školní družina – informace

 • provoz ŠD pro školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020
 • o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky a potvrzení o platbě (přihláška do ŠD ke stažení ZDE)
 • přednostně jsou přijímáni děti z přípravné třídy a žáci 1. a 2. ročníku
 • žáci ze 3. a 4. ročníku jsou přijímáni do ŠD pouze při nenaplnění kapacity žáky z nižších ročníků
 • před platbou a odevzdáním přihlášky poskytnou vychovatelky ŠD zákonným zástupcům žáků 3. a 4. ročníku aktuální informace o naplněnosti kapacity ŠD žáky z nižších ročníků
 • úplata za ŠD – pololetně /1500,- Kč za žáka
  • 1. pololetí (září – leden) – splatnost do 15.9. 2020
  • 2. pololetí (únor – červen) – splatnost do 15.2. 2021
 • přihlášky ke stravování k vyzvednutí u paní hospodářky školy nebo ke stažení ZDE
 • přihlášky do zájmových útvarů u vychovatelek nebo ke stažení ZDE

Provoz družiny

 • provoz ranní družiny 7:00 – 7:45
 • příchod do ranní družiny nejpozději do 7:30
 • ve dnech dělené výuky v 1. třídě zajišťují vychovatelky dohled nad žáky 7:45 - 8:45
 • odpolední provoz družiny 11:40 – 17:00

Vyzvedávání dětí

 • po obědě nejpozději do 14:00
 • odpoledne od 15:00 do 17:00

Zájmové útvary

 • nabídka zájmových útvarů bude upřesněna v září 2020

Školní družina

Naše základní škola má dvě oddělení školní družiny, do kterých je možno přihlásit děti z přípravné třídy a žáky z prvního stupně. Přednostně jsou z kapacitních důvodů přijímány děti z přípravné třídy a žáci první a druhé třídy. V případě nenaplnění kapacity jsou přijímáni žáci třetí a čtvrté třídy.
Provoz probíhá ve dvou blocích, ranní družina 7:00 – 7:45, při děleném vyučování dohled nad žáky do 8:45 a odpolední družina 11:40 – 17:00.
Každé oddělení má svou místnost vybavenou stolními hrami, konstruktivními stavebnicemi a hračkami. V odděleních jsou malé knihovničky, z kterých mají žáci možnost si zapůjčit knihy a časopisy i domů. Ve školní družině odebíráme časopisy: Čtyřlístek, Můj vláček a Sluníčko.
Ke své činnosti využívá školní družina tělocvičnu a zrekonstruovanou školní zahradu. Zahrada je vybavena mlhovištěm, herními prvky a bezpečnou hrací plochou.
Program školní družiny je pestrý. Žáci se věnují výtvarným a pracovním činnostem. Hrají hry deskové, společenské, sportovní a drobné pohybové hry. Cílem je pro nás naučit děti aktivně trávit volný čas.
Škola nabízí mnoho zájmových útvarů (výtvarný, sportovní, angličtina, francouzština, chovatelství, ruční práce, Taekwondo). Od ledna 2019 je školní družina zapojena do projektu „Sportuj ve škole“. Ten žákům umožňuje docházet na sportovní lekce zdarma.
Cílem školní družiny je umožnit žákům relaxační činnost po vyučování a naučit je smysluplně využívat volný čas. Snažíme se upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi, učíme je vzájemnému respektu a rozvíjíme týmovou spolupráci. Vštěpujeme žákům základy slušného chování a vystupování, učíme je zdravému životnímu stylu a vedeme je k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Při vycházkách poznáváme naše město a blízké okolí a navozujeme kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Přáním vychovatelek je, aby se žáci cítili v družině bezpečně a spokojeně.


Vánoce v školní družině 2018

Vánoce v školní družině 2018

Mikuláš ve školní družině 2018

Mikuláš ve školní družině

Lezení v ŠD 22. 6. 2018

Dne 22. 6. 2018 si děti docházející do školní družiny mohly vyzkoušet lezení a slaňování na strom.

Kouzelník RENO ve školní družině 10. 5. 2018

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 zavítal do naší školní družiny kouzelník jménem RENO.

Školní družina – duben 2018

Koncem měsíce března se děti ze školní družiny věnovaly tradicím Velikonoc.

Program s názvem: Bezpečně online?! 11. 4. 2018

Dne 11. 4. 2018 proběhl ve školní družině preventivní program s názvem: Bezpečně online?!

Hry ve školní družině 6. 3. 2018

Hry ve školní družině a na zahradě​

Vyrábíme ve školní družině - únor 2018

Protože letos sněhu moc nebylo, děti si ve školní družině zasněžené obrázky alespoň namalovaly.

Stavba hasičské stanice - leden 2018

V naší družině jsme si vyrobili model hasičské stanice

Družina v listopadu 2017

Měsíc listopad jsme zahájili shlédnutím divadelního představení "Kolo tety Berty", které se konalo v Policejním Muzeu ČR.

Družina v říjnu 2017

V měsíci říjnu se družina nesla v duchu podzimního období.

Ochutnávka ovocných a zeleninových košů 2017

Třetím rokem proběhla v družině na naší škole jednorázová akce - Ochutnávka ovocných a zeleninových košů.

Nové koloběžky v ŠD 2017

Do družiny jsme dostali nové koloběžky.

Vycházka do Stanice přírodovědců 2017

Školní družina se šla podívat na čerstvě narozená selátka do nedaleké Stanice přírodovědců.

Sázení hrachu 2017

Děti ze školní družiny měly možnost si na školním záhonku zasadit hrášek.

Vítání jara v družině 29. 3. 2017

V měsíci březnu jsme se s dětmi věnovali barvám a barevným proměnám přírody.

Družina v prosinci 2016

V prosinci se školní družina připravovala na příchod Mikuláše, čerta a anděla a blížící se Vánoce.

Ježíšek ve školní družině 2016

I do školní družiny zavítal Ježíšek. Největší úspěch měla kuchyňka, kterou si děti s paní vychovatelkou samy smontovaly.

Školní družina se zúčastnila mezinárodních Vánoc 2016

I školní družina se se svou dílničkou zúčastnila mezinárodních Vánoc na naší škole. Pro děti a rodiče bylo připraveno zdobení perníčků při poslechu vánočních koled.

Družina v říjnu 2016

Měsíc říjen se u nás v družině nesl v duchu podzimního období.

Školní družina - návštěva divadla 14.9.2016

Ve středu 14.9. se školní družina byla podívat na dni otevřených dveří Švandova divadla na Smíchově.

Ochutnávka ovocných a zeleninových košů 2016

Druhým rokem proběhla v družině na naší škole jednorázová akce - Ochutnávka ovocných a zeleninových košů.

Družina v únoru 2016

V únoru jsme se věnovali především svátkům Masopust a Valentýn.

Družina v lednu 2016

V měsíci lednu se družina věnovala zimním tématům jako jsou Tři králové, zimní sporty či zimní olympiáda.

Družina v prosinci 2015

V prosinci se školní družina připravovala především na příchod Mikuláše, čerta a anděla a blížící se Vánoce.

Družina v listopadu 2015

V listopadu jsme s družinou navštívili Policejní muzeum ČR, děti tak mohly vidět policejní uniformy, zbraně, motorky.

Školní družina v říjnu 2015

V říjnu jsme se v družině věnovali tématům: Lesní zvířátka, Jedlé a nejedlé houby, Svátek Halloween a Dušičky, Létání (dopravní prostředky, draci).

Družina - výlet na Petřín - červen 2015

Zahradu máme krásnou, ale na velký běh to není a tak se dětí ve školní družině vydávají za hrou a poznáním na Petřín.

Družina - prosinec 2014

Činnost družiny v prosinci se nesla v duchu Mikuláše a Vánoc.

Družina - listopad 2014

V listopadu jsme se zaměřili na téma "knížky a pohádky", prohlíželi jsme si knihy a časopisy, předčítali pohádky z knih "365 pohádek na dobrou noc" a "Medovníček", učili jsme se charakterizovat pohádkové postavy, povídali si o pohádkách v televizi.

Školní družina v roce 2014

Jako každý rok jsme se v prvním zářijovém týdnu přivítali s novými dětmi.

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace