Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy Grafická

Základní škola (schváleno MŠMT pod č. j. 16847/96-2)

U žáků se specifickými poruchami učení zpracováváme individuální program.

Školní vzdělávací program "Dát šanci každému" v rámci kterého je vypracován vzdělávací program pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy. 

Přebal

Školní vzdělávací program

Titulní strana

Školní vzdělávací program

Obsah

Školní vzdělávací program

1 Identifikační údaje

Školní vzdělávací program

3 Charakteristika ŠVP

Školní vzdělávací program

4 Učební plány

Školní vzdělávací program

5.1.1 Český jazyk

Školní vzdělávací program

5.1.2 Anglický jazyk

Školní vzdělávací program

5.1.4 Ruský jazyk

Školní vzdělávací program

5.2.1 Matematika

Školní vzdělávací program

5.3.1 Informatika

Školní vzdělávací program

5.3.2 Práce s počítačem

Školní vzdělávací program

5.4.1 Prvouka

Školní vzdělávací program

5.4.2 Člověk a jeho svět

Školní vzdělávací program

5.5.1 Dějepis

Školní vzdělávací program

5.5.2 Občanská a rodinná vychova

Školní vzdělávací program

5.6.1 Fyzika, Svět fyziky

Školní vzdělávací program

5.6.2 Chemie, Praktická chemie

Školní vzdělávací program

5.6.3 Přírodopis

Školní vzdělávací program

5.6.4 Člověk a příroda

Školní vzdělávací program

5.6.4 Zeměpis

Školní vzdělávací program

5.7.1 Hudební výchova

Školní vzdělávací program

5.7.2 Výtvarná výchova

Školní vzdělávací program

5.7.3 Hudební obor

Školní vzdělávací program

5.7.4 Vytvarný obor

Školní vzdělávací program

5.8.1 Tělesná výchova

Školní vzdělávací program

5.8.2 Pohybová výchova

Školní vzdělávací program

5.8.3 Sportovni aktivity

Školní vzdělávací program

5.9.1 Pracovní činnosti

Školní vzdělávací program

5.9.2 Volba povolání

Školní vzdělávací program

5.9.3 Domácnost

Školní vzdělávací program

5.9.4 Technické činnosti

Školní vzdělávací program

5.9.5 Praktické dovednosti

Školní vzdělávací program

5.10.1 Literárně-dramatická výchova

Školní vzdělávací program

6 Hodnocení a autoevaluace

Školní vzdělávací program

7.1 Přílohy - Přípravný ročník

Školní vzdělávací program

7.2 Přílohy - Školní družina

Školní vzdělávací program

7.3 Přílohy - Dlouhodobí plán EVVO

Školní vzdělávací program

Francouzský jazyk

Školní vzdělávací program

Učební plány od 2013-14

Školní vzdělávací program

Úpravy švp

Školní vzdělávací program

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace