Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Slovo ředitelky školy k hodnocení žáků

Vážení rodiče a milí žáci, ráda bych Vás seznámila s informacemi pro II. stupeň a hlavně s tím, jak budou žáci na konci školního roku hodnoceni

Hodnocení na konci školního roku
Žáci budou hodnoceni do doby uzavření klasifikace dne 15. 6. 2020 a budou hodnoceni dle doporučení MŠMT.

Výsledná známka bude stanovena na základě tří kritérií:

  • Žákovy studijní výsledky za II. pololetí před uzavřením škol, tzn. do 10. 3. 2020
  • Žákův prospěch za I. pololetí jako podpůrné kritérium
  • Žákovo plnění úkolů v období výuky na dálku se zohledněním individuálních možností rodin a vyzdvižením pozitiv.

V případě, že žák ani v jedné oblasti neměl dostatečné výsledky, může být nehodnocen či neprospět.

Informace pro žáky II. stupně
Od pondělí 8. 6. 2020 je rozhodnutím vlády umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem konzultací či třídnických hodin. V případě, že budete chtít uvedenou možnost využít, dejte tuto skutečnost závazně na vědomí třídnímu učiteli/ třídní učitelce svého dítěte formou vyplněné přihlášky e-mailem nebo do označené schránky ve vestibulu školy do 2. 6. 2020.

Poděkování
Vážení rodiče, já i moji kolegové si velmi ceníme Vaší snahy a spolupráce se školou. Víme, že pro mnohé z Vás nebylo a dosud není toto období lehké, ale moc nás těší, že vzdělání Vašich dětí je pro Vás i nadále prioritou.

Slovo ředitelky školy k hodnocení žáků

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace