Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Grafická se představuje:

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ, se sídlem Grafická 1060/13, Smíchov, 15000, Praha 5,

IČ: 04524837,
byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 63929, ke dní 30.10.2015

Spolek byl založen dohodou zakládajících členů

Předsedou spolku je Simona Vacínová

Členy kontrolní komise jsou Pavel Vacín a Lucie Vopičková

Účelem spolku je

  • Podpora potřeb, práv a zájmů našich dětí
  • Snaha o zachování ZŠ a MŠ do budoucnosti
  • Udržování vzájemné komunikace mezi školou, jejím zřizovatelem a rodiči dětí
  • Všestranná podpora školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem

Předmětem vedlejší činnosti je

  • Získávání finančních i materiálních prostředků, jakož i jiná aktivita jednak svou činností, jednak od sponzorů, dárců a pořádáním účelových sbírek finančních i věcných, stejně jako jinou výdělečnou činností

Spolek má zřízen transparentní účet č. 2200909357/2010 u banky Fio a.s. IČ 61858374

Rádi Vás přivítáme mezi námi, kontaktujte nás na mailu: svacinov@gmail.com a sdělte nám způsob možné spolupráce:

Členské příspěvky pro rok 2017/2018 pro členy byly stanoveny 100,- Kč/pololetí

Členské příspěvky se hradí v hotovosti k rukám Pokladníka proti vystavení písemného potvrzení o jejich úhradě či bezhotovostně na účet Spolku:2200909357/2010 (Fio banka), do poznámky pro příjemce se napíše jméno člena

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace