Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku
Logo Základní a mateřská škola GRAFICKÁ

Spolupráce s Eliem, o. s.

Naše škola během letošního školního roku 2014/2015 opět navázala spolupráci s neziskovou organizací Elio, o. s.

Jedná se o sdružení, které nabízí nejen preventivní a psychologické služby školám, ale i odborné, rozvojové či manažerské kurzy a vzdělávání či poradenství, terapii a diagnostiku.

V rámci projektu Zdravé město Praha, financovaného Magistrátem hlavního města Prahy, do kterého je právě naše škola zapojená, realizuje Elio programy specifické primární prevence rizikového chování pro žáky základních a studenty středních škol. Konkrétně na naší škole budou uskutečněny programy pro třídní kolektivy s nově příchozími žáky, zaměřené na posílení vztahů ve třídě. Ve všech třídách se programy opět zaměří na pozitivní klima a zvládání problematických situací. S třídami pracuje Elio formou několika návazných setkání (většinou 3 - 5) v rozsahu 2 - 3 vyučovací hodiny během školního roku přímo v prostředí školy. S některými třídami se jedná již o několikaletou spolupráci – např. 7. třída (návazný program od 2.třídy). Programy specifické primární prevence probíhají ve všech ročnících (v 1. třídě od 2. pololetí) a aktivně jsou do nich zapojeni třídní učitelé.

Systematická práce lektorů Elia je založena na principech interakce, na práci se skupinou a její dynamikou, je zaměřená na sebepoznávání a zlepšování vztahů ve třídě. Cílem primární prevence je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování u osob, kde se ještě takové chování nevyskytlo. Programy jsou založeny na rozvoji osobnosti žáků a studentů a budování kvalitních vztahů ve třídách. Zaměřují se na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a na zvládání zátěžových situací.

 

 

 

 

 


 

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace