Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Žádosti, formuláře

Žádosti, formuláře

Zápisní list

Zápisní list

Žádost o přijetí do školy

Žádost o přijetí do školy

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o odhlášení ze školy

Žádost o odhlášení ze školy

Žádost o plnění docházky 10. rokem

Žádost o plnění docházky 10. rokem

Žádost o povolení konat zkoušku

Žádost o povolení konat zkoušku

Žádost o individuální vzdělávací plán I.

Žádost o individuální vzdělávací plán I.

Žádost o individuální vzdělávací plán II.

Žádost o individuální vzdělávací plán II.

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy

Žádost o částečné uvolnění z hodin tělesné výchovy

Žádost o částečné uvolnění z hodin tělesné výchovy

Prohlášení rodičů bezinfekčnost

Prohlášení rodičů bezinfekčnost

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti

Výuka ČJ pro žáky s OMJ

Výuka ČJ pro žáky s OMJ

Žádost o vystavení průkazu ISIC

Žádost o vystavení průkazu ISIC

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny

Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny

Přihláška do zájmového útvaru

Přihláška do zájmového útvaru

Žádost o snížení či prominutí úplaty za zájmové vzdělávání

Žádost o snížení či prominutí úplaty za zájmové vzdělávání

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Pravidla proplácení školního stravování

Pravidla proplácení školního stravování

Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování

Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace