Základní a mateřská škola Grafická
Základní a mateřská škola Grafická na Facebooku

Zápisy na školní rok 2021/2022

Informace o konání zápisu

Pozvánka na online setkání k zápisu do 1. třídy

Aktualizované informace k elektronickému zápisu

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
ve školním roce 2020/21 proběhne zápis do naší školy elektronicky, centrálně ve spolupráci s MČ Prahy 5 a ostatními školami.
Podrobnosti budou průběžně upřesněny a pro zápis bude otevřen systém. Přihlášku zatím neposílejte.
Stanovený termín zápisu je v týdnu od: 12.4. – 16.4. 2021.
Prosíme, sledujte průběžně aktuální informace na webových stránkách školy.


 

Vašim dětem na naší škole můžeme nabídnout:

 • rodinné prostředí malé školy, které umožňuje zohledňování specifických a individuálních potřeb žáků
 • důraz na rozvoj osobnosti žáka, rozvoj sociální inteligence žáka
 • přípravnou třídu pro děti předškolního věku
 • využití interaktivních tabulí a tabletů ve výuce
 • využívání platformy MS Teams v prezenční i distanční výuce
 • využívání speciálně pedagogických, Montessori, logopedických, didaktických, přírodovědných a vědecko-technických pomůcek
 • zkušený tým učitelů, asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, sociálního pedagoga a výchovného poradce, spolupráci s psychologem z PPP Praha 5
 • třídní schůzky formou tripartit, pravidelné komunitní setkávání s rodiči
 • 2 oddělení školní družiny, školní zahradu s dětským hřištěm a tartanovým povrchem

Dále nabízíme:

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu!

  

Zápis na školní rok 2020/2021 ukončen

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy
 • dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 5, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 • dítě s trvalým pobytem v jiné MČ Prahy, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování.
K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.


 

Zápis do přípravné třídy

Na naší základní škole je také otevřena přípravná třída. Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9. 2017). Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením poradenského zařízení.
Přípravná třída je umístěna ve 2. patře, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen. Samotná výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17.00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 7:00 hodin.

K podání přihlášky budete potřebovat tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí do přípravné třídy
 2. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

 

Odklad povinné školní docházky

Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba v době zápisu podat písemnou žádost podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Potřebné doklady

 1. Žádost o odklad školní docházky
 2. Doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Prosíme rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, aby se včas připravili na návštěvu odborného zařízení a požadované posudky ŠPP a lékaře donesli již k zápisu.


 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu! A co vašim dětem nabídneme?

 • přátelské prostředí, které zohledňuje specifické a individuální potřeby žáků
 • dětem se specifickými potřebami je k dispozici speciální pedagog
 • se školou spolupracuje psycholog z PPP Praha 5
 • ve výuce jsou přítomni asistenti pedagoga
 • možnost využít služeb sociálního pedagoga
 • Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování
 • přípravnou třídu pro děti předškolního věku
 • cizinci mají možnost bezplatně navštěvovat český jazyk pro cizince
 • využití interaktivních tabulí a tabletů ve výuce
 • herní prvky, odpočinková zóna a klavír na chodbách
 • poskytování prevence sociálně patologických jevů
 • výuku plavání od 3. ročníku
 • školní zahradu s dětským hřištěm
 • 2 oddělení školní družiny
 • tělocvičnu
 • školní jídelnu s možností výběru ze dvou obědů
 • pestrou nabídku odpoledních zájmových útvarů
  • francouzský jazyk
  • sportovní hry
  • akvaristika a chovatelství
  • šití a háčkování
  • Teakwondo
 • projekt Mléko do škol a Ovoce do škol
 • karta ISIC


 

Přijatí žáci pro školní rok 2019/2020

Přijatí žáci pro školní rok 2018/2019

Dokumenty ke stažení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace